Radosna 17

Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu

Szybki kontakt

Dyrektor MP17- mgr Urszula Jakubowska


mgr Aleksandra Bigaj- nauczyciel


mgr Hanna Piekut- Stanisławska- nauczyciel


mgr Urszula Nowak- nauczyciel


mgr Anna Szeląg- nauczyciel


mgr Renata Uchyła- nauczyciel


mgr Barbara Żmudka- nauczyciel języka angielskiego


mgr Marzena Czyczyło- logopeda


Patrycja Gabryś- woźna oddziałowa


Iwona Papuga- woźna oddziałowa


Małgorzata Kalbarczyk- woźna oddziałowa


Mariola Gwóźdź- intendent


Maria Stanisz- kucharka


Iwona Wanat- pomoc kuchenna