Radosna 17

Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu

Szybki kontakt

AKTUALNOŚCI

Informacja w sprawie wyników rekrutacji

Data dodania: 2020-04-19 przez admin admin

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek, informujemy, że  LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr 17  w Oświęcimiu zostanie udostępniona na stronie internetowej przedszkola w dniu 20.04.2020 r. o godzinie 10.00.

Przypominamy również Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, że do dnia 23.04  do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Druk można pobrać tutaj: potwierdzenie-woli

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wypełniony i zeskanowany druk (może być w formie zdjęcia) prosimy przesłać na adres mp17oswiecim@interia.pl 

Oryginał druku należy dostarczyć do przedszkola po ustaniu epidemii.

Jednocześnie informujemy, że 24.04.2020r o godzinie 10.00 będzie „wywieszona”w trybie j.w LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o tel: 338431102 lub 799-848-939.