Radosna 17

Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu

Szybki kontakt

AKTUALNOŚCI

ANALIZA POTRZEB- PILNE

Data dodania: 2020-05-04 przez admin admin

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS planowane jest otwarcie przedszkoli w ostrym reżimie sanitarnym, a liczba miejsc będzie znacznie ograniczona                 (1 dz/4m²).  O otwarciu przedszkoli decyduje organ prowadzący. Do skorzystania z opieki przedszkolnej uprawnione są  dzieci rodziców obojga pracujących, którzy nie pobierają świadczenia opiekuńczego  i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką   w domu. Podane przez rodziców informacje będą szczegółowo weryfikowane.

W związku z tym , prosimy o pilną informację, czy mają Państwo zamiar skorzystania  z takiej możliwości, w przypadku jej zaistnienia. Proszę o odpowiedź drogą mailową  w dniu dzisiejszym      do godz. 12.30  na adres: mp17oswiecim@interia.pl  lub telefonicznie 338431102 lub 799 848 939.

Przekazane przez Państwa wiadomości mają charakter informacyjny i nie są gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli zapadnie decyzja o otwarciu przedszkola  wszelkie informacje na ten temat pojawią się  na internetowej stronie przedszkola.